Aðalfundur félagsins

Aðalfundur HK verður haldinn miðvikudaginn 3. júní 2020 kl. 18:00 í hátíðarsal félagsins í Kórnum.

 
Dagskrá fundarins.
 

a)     Kosinn fundarstjóri og fundarritari
b)     Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar er sannreynir atkvæðisbærni félaga samkvæmt a – c liða 8. málsgreinar þessarar greinar.
c)     Fundargerð síðasta aðalfundar lesin og borin upp til samþykktar
d)     Lögð fram skrifleg skýrsla aðalstjórnar og skýrslur deilda
e)     Lagðir fram endurskoðaðir reikningar aðalstjórnar ásamt endurskoðuðum reikningum einstakara deilda miðaðir við almanaksárið
f)      Umræður um skýrslu og reikninga aðalstjórnar. Reikningar aðalstjórnar bornir upp til samþykktar
g)     Lagabreytingar
h)     Dagskrármál önnur
i)      Kosningar
j)      Ákvörðun félagsgjalda félagsmanna.
k)     Önnur mál
 
 
Uppstillinganefnd

Uppstillinganefnd auglýsir, samkvæmt 18.gr laga félagsins, eftir framboðum og tillögum um frambjóðendur til embætta sem kosið er til á aðalfundi félagsins.
Upplýsingar veitir Björg Erlingsdóttir. framboðum og fyrirspurnir skulu berast á netfang bre9@simnet.is